Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει χωρίς χρέωση μέχρι 7 ημέρες μετά την αγορά.

Ο επισκέπτης θα χρεωθεί 30% της συνολικής τιμής εάν ακυρώσει εντός 7 ημερών.

Ο επισκέπτης μπορεί να ακυρώσει χωρίς χρέωση μέχρι 2 ημέρες πριν την έναρξη.

Εξαιρέσεις ακύρωσης

Έγκαιρη ακύρωση
Δεν χρεώνονται ακυρωτικά για πακέτα που ακυρώνονται εως και 24 ώρες μετά την αγορά.